Καλά νέα για όλους τους πολίτες και αλλοδαπούς στην Κύπρο και επείγοντα νέα για όλους τους κατόχους…

Η κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα καλά νέα για όλους τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και τους πολίτες του εξωτερικού που διαθέτουν αυτοκίνητο και άδεια οδήγησης και αναμένει ότι τα χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων στην Κύπρο θα…

Добра новина за всички граждани и чужденци в България и извънредна новина за всички притежатели на…

Тази сутрин правителството на България съобщи добра и прекрасна новина и спешно и важно изявление до всички граждани, жители и чужденци относно публичното дружество (Българска газ). Според Balkan News Network, която е специализирана в…